Vergoedingen

Vergoeding behandeling kind en jeugd

Doordat 1Np geen contracten meer heeft met de gemeentes wordt de behandeling voor kinderen en jeugdigen niet meer vergoed.

Vergoeding is onder bepaalde voorwaarden mogelijk vanuit een PGB.

 

Wat als je geen gebruik wilt maken van verzekerde zorg (vanuit privacy of willen vermijden van een diagnose)?

Wanneer  je geen gebruik wilt maken van verzekerde zorg, bijvoorbeeld vanwege privacy of het willen vermijden van een psychiatrische diagnose, kun je er voor kiezen om de behandeling zelf te betalen. Meer informatie over de tarieven en de betalingsvoorwaarden vind je hier: https://www.psychologiepraktijkbouwmeester.nl/tarieven

Persoonsgebonden budget

Kinderen en jeugdigen met een persoonsgebonden budget kunnen onder bepaalde voorwaarden de kosten voor therapie vanuit dit budget vergoed krijgen. Voor meer en actuele informatie: www.pgb.nl 

Vergoedingen behandeling volwassenen

Doordat ik met mijn psychologiepraktijk aangesloten ben bij 1nP , een landelijk netwerk organisatie van zelfstandig vrijgevestigde professionals, wordt de behandeling vergoed door de zorgverzekeraars. Wanneer je in aanmerking wilt komen voor een vergoeding door de zorgverzekering heb je een verwijsbrief nodig van de huisarts. De vergoeding van de behandeling wordt geregeld door 1nP of rechtstreeks door de zorgverzekeraar.

De kosten voor de GGZ worden vanaf 2022 anders berekend

Op 1 januari 2022 gaat er een nieuwe regeling in die voor iedereen die geestelijke gezondheidszorg krijgt geldt. De oude regeling is ingewikkeld en kost veel tijd en geld. Daarom komt er een nieuwe regeling: het zorgprestatiemodel. In het zorgprestatiemodel worden ggz-behandelingen niet meer als traject afgerekend, maar als losse zorgprestaties.

De zorg die u krijgt, verandert niet. Wel kunt u de rekening makkelijker controleren. U ziet precies wie u gesproken heeft en wanneer. En hoeveel dat kost. De rekening krijgt u van uw zorgverzekeraar.

Eigen Risico:

Let op: behandeling binnen de GGZ valt onder de basisverzekering, maar wordt eerst verrekend met je eigen risico ( eigen risico 2022  385). Het aantal gesprekken dat wordt vergoed is afhankelijk van (de ernst en complexiteit van) je klachten. 

Niet alles is verzekerde zorg:

Niet alle problemen worden vergoed door de zorgverzekeraars. Wanneer niet voldaan wordt aan de crititeria van een DSM diagnose of wanneer je last hebt van één van de volgende problemen: aanpassingstoornissen zoals levenfaseproblemen of rouwverwerking, werk- en relatieproblemen, burn-out, identiteitsproblemen, dan kom je niet in aanmerking voor een volledige vergoeding van de zorg. Je hebt geen verwijzing van de huisarts nodig.

De behandeling zal je dan zelf moeten betalen.

Wat als je geen gebruik wilt maken van verzekerde zorg (vanuit privacy of willen vermijden van een diagnose)?

Wanneer  je geen gebruik wilt maken van verzekerde zorg, bijvoorbeeld vanwege privacy of het willen vermijden van een psychiatrische diagnose, kun je er voor kiezen om de behandeling zelf te betalen. Meer informatie over de tarieven en de betalingsvoorwaarden vind je hier: https://www.psychologiepraktijkbouwmeester.nl/tarieven

 

end faq