Behandelaanbod

Systeemtherapie

Systeemtherapie, ook wel relatie- en gezinstherapie genoemd, wordt ingezet als iemand van het gezin of het gehele gezin zo uit balans is geraakt dat een of meerdere personen hier last van hebben. Bij systeemtherapie wordt je problematiek bekeken in samenhang met jouw leefomgeving, je systeem. Er wordt aandacht besteed aan gezinsverhalen, de geschiedenis van je gezin, de onderlinge (gezins-)relaties, de wisselwerking tussen de gezinsleden en de invloed die je op elkaar hebt of hebt gehad. Ook is er ook aandacht voor andere sociale systemen zoals school, vrienden, werk of andere hulpverleners die betrokken zijn.

Bij het zoeken naar oplossingen voor je problemen ligt de nadruk op het begrijpen en herkennen van patronen binnen je systeem, het veranderen van de manieren waarop jullie met elkaar omgaan of het veranderen van de manier waarop er met elkaar tegen het probleem wordt aangekeken.

In de systeemtherapie staan de thema’s die voor jou en het gezin belangrijk zijn centraal. 

Systeemtherapie kan ook een onderdeel zijn van een individueel behandeltraject. 

De meerwaarde van systeemtherapie:
Bij systeemtherapie worden de krachten gebundeld. Niet alleen jijzelf bent hard aan het werk om je problemen op te lossen, jouw omgeving helpt en ondersteunt jou hierbij.

De bereidheid van familieleden om bij de behandeling te worden betrokken is vaak groot. Het is gebleken dat mensen sneller uit de problemen komen met een therapie die aandacht heeft voor de hele context waarin je leeft.
Systeemtherapie kan voorkomen dat gezinnen of delen van gezinnen (verder) uit balans raken. 

Kinder en jeugdtherapie

Kinder- en jeugdtherapie is speciaal bedoeld voor kinderen en jongeren van ongeveer 6 -18 jaar, waarbij het kind of de jongere met zijn klacht en vraag centraal staat. Binnen de therapie is aandacht voor zowel de eigen klachten van het kind of de jongere als voor de ingewikkelde relaties en ervaringen die er aan bij kunnen dragen dat een kind vast loopt in zijn ontwikkeling.

Het doel van de therapie is dat het kind of de jongere weer leert te vertrouwen op zijn eigen kracht en dat hij zich weer vrij kan ontwikkelen zodat hij weer lekker in zijn vel komt te zitten. 

Omdat een probleem nooit alleen het kind of de jongere treft, maar ook zijn directe omgeving, bied ik ook ondersteuning aan broertjes en zusjes en andere gezinsleden. Soms is het nodig om ook de school te betrekken. Uiteraard vindt het contact met school alleen plaats met jullie instemming. 

Het is belangrijk dat beide, gezagdragende ouders toestemming geven voor de behandeling. 

Partner- en relatietherapie 

Elke relatie heeft een ontstaansgeschiedenis en een toekomst. Gedurende jullie relatie kunnen allerlei gebeurtenissen tot onverwachte hobbels leiden en relatieproblemen veroorzaken. De relatieproblemen die je ervaart kunnen zeer uiteenlopend zijn. Er kunnen o.a. ruzies zijn, onbegrip, emotionele verwijdering, overspel en seksuele problemen.

Als je in je relatie tegen problemen aanloopt waar je zelf niet meer uit komt, kom je voor de keus om of je relatie te beëindigen of hulp van buitenaf in te schakelen. In dat geval kan partner- en relatie therapie jullie helpen, waarbij wij eerst de problemen in jullie relatie in kaart brengen. Vervolgens wordt op zoek gegaan naar mogelijke oplossingen. Beide partners nemen deel aan de therapie.

Afhankelijk van de klachten en problemen en de hulpvraag kunnen verschillende vormen van systeemtherapie of (cognitieve) gedragstherapie worden ingezet. 

In relatietherapie maak ik veelal gebruik van de Emotionally Focused Therapy (EFT). Het doel van EFT is de emotionele verbondenheid van partners in een relatie te verbeteren. EFT is een bewezen effectieve behandelmethode.

Deze methode is ontwikkeld door Sue Johnson (boek “Houd me vast”). Meer informatie kun je vinden op de website van Emotionally Focused Therapy:  www.eft.nl 

Partner en relatietherapie biedt geen kant en klare oplossingen. Voor jullie beiden betekent dit dat je hard zult moeten werken en energie moet steken in jezelf en in je relatie om de therapie te laten slagen. Relatie therapie kan betekenen dat er weer positieve groei en ontwikkeling ontstaat waardoor je dichter bij elkaar komt. Soms kan het ook betekenen dat je tot de ontdekking komt dat jullie los van elkaar verder gaan. 

Individuele therapie

Individuele therapie is een mogelijkheid wanneer klachten, zoals angst, somberheid, piekeren, of andere psychische problemen het dagelijks functioneren belemmeren. 

Afhankelijk van de hulpvraag en de klachten wordt een behandeling ingezet. Er kan gewerkt worden met onder andere systeemtherapie, (cognitieve) gedragstherapie, individuele ontspannings- of mindfulness oefeningen of EMDR. 

Bij de individuele therapie kan de partner, ouders of andere belangrijke steunfiguren zoals vrienden bij de behandeling betrokken worden. Op deze manier blijven zij op de hoogte van de vorderingen in de behandeling en kunnen zij hun steun bieden in het proces van verandering. De behandeling heeft dan tevens een grotere kans van slagen. 

Traumabehandeling met EMDR

EMDR is een van de meest effectieve therapievormen als je last blijft houden van de gevolgen van een heftige ervaring (ook wel trauma genoemd) zoals een verkeersongeval, een geweldmisdrijf, verkrachting, vroegkinderlijke traumatiseren of bijvoorbeeld een traumatische bevalling.

Soms lukt het niet om op je eigen kracht een heftige ervaring te verwerken, waardoor je onder andere last kunt krijgen van klachten als terugkerende en opdringerige herinneringen aan je ervaring (herbeleving / flashbacks), nachtmerries, concentratieproblemen of bijvoorbeeld stemmingswisselingen.

EMDR kan dan helpen om je klachten te verminderen. 

Hoe werkt EMDR

EMDR staat voor  Eye Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR therapie is een behandelvorm waarbij je de herinnering aan een trauma vertelt en tegelijkertijd door mij als je therapeut wordt afgeleid door handbewegingen die je met je ogen moet volgen. Na elke set wordt er even rust genomen. Ik zal je vragen wat er in je gedachten naar boven komt. De EMDR procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak verandert er iets in je gevoelens.

Door middel van EMDR wordt het natuurlijk verwerkingsmechanisme gestimuleerd met als gevolg dat de nare herinnering haar emotionele lading verliest en de gebeurtenis meer een plek krijgt.

Wanneer kan het nog meer ingezet worden?

EMDR wordt met name ingezet bij de behandeling van posttraumatische stressklachten en andere trauma gerelateerde angststoornissen.

De ervaringen met EMDR van de afgelopen jaren hebben laten zien dat deze behandelmethode bij meer psychische klachten een effectieve therapie kan zijn zoals bijvoorbeeld:

  • Paniekstoornis
  • Sociale angst
  • Fobie
  • Stemmingsstoornis
  • Gestagneerde rouw 

Uitgangspunt is dat de klachten zijn ontstaan als gevolg van een of meer beschadigende ervaringen zoals angstige, beschamende, pest- of verlieservaringen. EMDR wordt dan als onderdeel van de psychologische behandeling gebruikt. 

EMDR als therapievorm kan ingezet worden bij zowel kinderen, jeugdigen als volwassenen. 

E-Health

Binnen mijn praktijk maak ik, wanneer het aansluit op het hulpvraag en binnen de behandeling past, gebruik van e-health ter ondersteuning, verbetering en mogelijk ook versnelling van je behandeling. Persoonlijke gesprekken worden dan gecombineerd met online behandelmodules (we spreken dan van een blended behandeling). Via een online omgeving krijg je informatie over je problematiek, kun je opdrachten doen, krijg je filmpjes te zien van bv. een expert of lotgenoten, etc.

Op deze manier kun je in je eigen tijd en in je eigen omgeving bezig zijn met je herstelproces. De opdrachten doe je in een beveiligde webomgeving. 

Wanneer je in aanmerking wilt komen voor een dergelijk traject kun je dat bij mij aangeven. Ook kan het zijn dat ik je tijdens de behandeling wijs op de mogelijkheid om via e-health modules (een deel van) je behandeling, opdrachten e.d. te doen.

E-health kan worden ingezet bij zowel kinderen, jongeren en hun ouders als bij volwassenen en ouderen.  

end faq