Betalingsvoorwaarden

In / na het eerste gesprek vraag ik je een behandelingsovereenkomst (behandelplan) te ondertekenen, waarin ook de betalingsvoorwaarden zijn opgenomen. 

De factuur wordt aan jou als cliënt of aan je vertegenwoordigers gericht. Tenzij anders overeengekomen bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. Betaling kan via een bankoverschrijving of contant. 

De betalingsplicht ligt bij jou als cliënt of bij jullie als ouders van het kind/de jongere.

De factuur kun je indienen bij de zorgverzekeraar. Mijn praktijk is niet verantwoordelijk voor de beslissing van de zorgverzekeraar over het wel of niet vergoeden van de factuur. De betalingsplicht staat los van eventuele vergoedingen door de verzekeraar. 

Na het verstrijken van de betalingstermijn volgt een betalingsherinnering. Als deze niet binnen 21 dagen wordt betaald, zal een incassobureau ingeschakeld worden. De kosten die hieruit voortvloeien zijn voor eigen rekening.

Het is mogelijk dat onderzoek of behandeling door een school of instelling betaald wordt. In dat geval geldt bovenstaande voor deze school of instelling. 

Facturen voor behandelingen versturen ik per mail na de sessie.
Facturen voor onderzoek verstuur ik na de afronding van het onderzoek.